Értékesítési és Szállítási feltételek

Az alábbi feltételek minden olyan megállapodásra vonatkoznak, melyek a Csörgő Krizantém KERTÉSZET [Eladó] és minden Vevő között jönnek létre, kivéve az előzetes egyedi megállapodásokat.

Rendelési feltételek

 • Megrendeléseket az Eladó telefonon, személyesen, vagy kérésre írásban fogad el, fajta, mennyiség és ár megjelöléssel.
 • Amennyiben a Vevő a megjelölt (vagy megbeszélt) időpontban, vagy ezen időponttól számított 5 munkanapon belül a visszaigazolt árut nem szállítja el, a megrendelt áru a továbbiakban csak a szabad készlet erejéig teljesíthető.
 • Ha a visszaigazolt megrendelés nem teljesíthető a nem szabványszerű szaporítóanyag miatt, az Eladó köteles értesíteni a Vevőt, de jogában áll a fajtára jellemző ültetési időszakon belül egy más időpontban teljesíteni.

Áruátvétel

Postai szállítással történő teljesítés:

Csak legalább összesen 300 db, fajtánként 50 db palántát postázunk.

 • Ha a megrendelő a küldeményt – a címzett postahivatalhoz érkezése napján – nem váltotta ki, úgy a szaporítóanyag esetleges megromlásából eredő kárt saját maga viseli, még akkor is, ha a posta a küldemény megérkezéséről szóló értesítést elmulasztotta időben kézbesíteni.
 • Az átvett küldeményt azonnal ellenőrizni kell az alábbiak szerint:
  • Minőség szerint:
   • Minőségi kifogása esetén a megrendelő jogosult arra, hogy a teljes küldeményt visszapostázza a szállítónak. A visszaküldés postaköltségét a megrendelő viseli. A szállító utánvételes küldeményként visszárut nem fogad el. A szállító a visszaérkezett küldemény tartalmát megvizsgálja és az utánvételi összeget a megrendelőnek postafordultával visszautalja, feltéve, hogy a küldeményből egyetlen dugványköteg sem hiányzik
  • Mennyiség szerint:
   • Mennyiségi kifogás esetén a megrendelő az áru visszaküldésére nem jogosult, de e tényről még a csomag átvételének napján köteles tájékoztatni a szállítót.
 • A Postai szállítás költségei a vevőt terhelik.
 • Az Eladó a Postai szállításból eredő károkért felelősséget nem vállal.

Nem Postai szállítással történő teljesítés:

 • Előzetes egyeztetés alapján az árut a Csörgő Krizantém KERTÉSZET telephelyén (Mezőkeresztes, Ságvári út 6. szám alatt)(Főbejárat: József Attila út 15/a) veheti át.
 • A Vevő köteles az árut átvételkor mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni.
 • Fizetési feltételek: az áru átvételekor készpénzzel, vagy a felek közötti megállapodás alapján.

Reklamációk benyújtása, érvényesítése, felelősség korlátozása

 • A Csörgő Krizantém KERTÉSZET garantálja a megrendelt és visszaigazolt áru minőségét.
 • Minőségi kifogással élhet a Vevő az áruátvételtől számított 48 órán belül telefonon, majd írásban jelezve kifogásait és a kár mértékét.
 • Amennyiben a Vevő valamilyen minőségi hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított időtartamon belül, úgy azokra a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettség alól.
 • Amennyiben a minőségi reklamáció az Eladót terheli, a reklamációt benyújtó felet szaporítóanyagban kártalanítja. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a leszállított szaporítóanyag teljes értékét.
 • Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőnél (termesztőnél) előforduló szakmai hibákért.
 • A Vevő kérésére az Eladó által adott szakmai tanácsok nem kötelezőek, saját döntési felelőssége, hogy a helyi körülményeire alkalmazza-e.